2017-002

PAYS: Chine
DATE: 09-01-2017 à 04:11:12 TU

LANCEUR: Kuaizhou 1A
VOL:
CENTRE SPATIAL: Jiuquan Space Center
PAS DE TIR: SLS-E

CHARGE UTILE:
Lingqiao 1-03
Xingyun Shiyan 1
Kaidun 1

RESULTAT: Succès